Terug

Voortgezet en hoger onderwijs onder één dak op Zuid

09/04/2021

De gemeente, stichting BOOR en de Hogeschool Rotterdam gaan samenwerken aan een nieuw schoolgebouw tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. Dit is een unieke samenwerking waarmee het onderwijsaanbod aan Zuid nog verder wordt verrijkt. De nieuwbouw begint in 2024 en moet in 2025 klaar zijn.

Meer aanwas vraagt om meer aanbod

In het nieuwe schoolgebouw komen zowel middelbare scholieren als hbo’ers terecht. De hogeschool wil in het nieuwe gebouw alle opleidingen van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) - waar zo’n 3.000 studenten studeren - en het kenniscentrum Creating010 onderbrengen. Daarnaast gaat scholengroep Nieuw Zuid van onderwijskoepel BOOR in het gebouw aan 800 leerlingen havo- en vwo-onderwijs geven. Doordat voortgezet en hoger onderwijs in hetzelfde gebouw zitten, maken de middelbare scholieren al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs. Voor de Hogeschool Rotterdam is het een voordeel dat toekomstige studenten al in het gebouw naar het voortgezet onderwijs gaan.

Wethouder Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur & Toerisme is enthousiast over de samenwerking: "Goed dat BOOR en de Hogeschool Rotterdam op deze manier samen stappen zetten om het onderwijs op Zuid nog veelzijdiger te maken. We werken er hard aan om leerlingen makkelijker te laten doorstromen naar vervolgopleidingen en het liefst in de buurt. Bovendien kunnen middelbare scholieren dankzij deze samenwerking straks vast kennis maken met mogelijke vervolgopleidingen."

In de omgeving van het nieuwe schoolgebouw worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. Dat zorgt automatisch ook voor aanstroom van leerlingen en studenten voor het nieuwe complex. Voor hen is het belangrijk dat er genoeg onderwijsvoorzieningen zijn. Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen via het convenant VO op Zuid dat in 2018 is opgesteld. Het doel van het convenant is meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Door het nieuwe schoolgebouw komt daar nu ruimte voor. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid. Een uitwerking daarvan is de ontwikkeling van de Cultuurcampus aan het Charloisse Hoofd.