Terug

Wethouder opent officieel pilot dagprogrammering op Calvijn Juliana

30/06/2021

Op maandag 28 juni heeft wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme) de pilot dagprogrammering op Calvijn Juliana officieel geopend. De dagprogrammering is ontstaan naar het voorbeeld van de verlengde schooldag in het primair onderwijs en houdt in dat leerlingen naast het reguliere onderwijs ook les krijgen op andere gebieden, zoals kunst en cultuur, sport, burgerschap, milieu en ICT. Deze verlengde leertijd is gericht op de brede ontwikkeling en het vergroten van kansen van leerlingen.

Met ingang van komend schooljaar starten acht middelbare scholen met het aanbieden van extra uren, de zogenoemde dagprogrammering. Calvijn Juliana is de eerste school waar de pilot sinds de voorjaarsvakantie al draait. Het was zelfs Calvijn Juliana die met het idee van de verlengde schooldag aanklopte bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Daartoe is besloten een pilot dagprogrammering te starten op acht middelbare scholen.

Openingshandeling

In de aula stond een groep leerlingen bovenaan de trap met een bord in hun handen klaar om samen met de wethouder de officiële openingshandeling te verrichten. Op het moment dat de leerlingen het bord omdraaiden, verscheen de tekst verlengde dagprogrammering en onthulde de wethouder een klok waar de tijd op vijf over half vier staat, het tijdstip waarop de dagprogrammering op Calvijn Juliana start. In de daaropvolgende speech van wethouder Said Kasmi gaf hij aan blij te zijn dat de kinderen die het het hardst nodig hebben de dagprogrammering krijgen aangeboden. “Met de extra leertijd krijgen ze meer ruimte om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Iets dat niet altijd even vanzelfsprekend is om van huis uit mee te krijgen”, aldus Kasmi.

Breed programma

De dagprogrammering is niet alleen leerzaam, maar juist ook ontspannend en inspirerend en draagt bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Alle leerlingen krijgen een extra uur taal waarin ze onder meer leren debatteren en hoe ze op een goede manier een sollicitatiegesprek voeren. Aan het einde van de lesdag kunnen ze vervolgens kiezen voor leuke, leerzame workshops. Zo is Calvijn Juliana niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar ook plezier hebben met elkaar. Tamara Breur, adjunct-directeur op Calvijn Juliana, vult aan: “Tijdens de culturele en sportieve workshops kunnen leerlingen ontdekken waar hun passie ligt en kennismaken met diverse sporten, met theater en schilderen. Maar er is bijvoorbeeld ook een brassband. Zo kunnen de leerlingen ook op een andere manier met school bezig zijn om hun talenten te ontdekken.”

Workshops

Na de openingshandeling en speeches bezochten alle aanwezigen een drietal workshops. De brassband vertoonde zijn kunsten, bij schilderen lieten de leerlingen hun creatieve talent zien en bij theater werd het toneeltalent getoond. Na terugkomst in de aula sloot Marco Pastors, directeur NPRZ, met zijn speech het officiële gedeelte af en richtte zich tot de aanwezige leerlingen: “Calvijn Juliana is een school die, voordat het NPRZ begon, de extra uren per week al had uitgevonden. De school is daardoor een voorloper ten opzichte van andere scholen en dat is een groot compliment voor de school waar jullie op zitten.”