Terug

In een handomdraai van fysieke naar virtuele school

Onderwijs op Zuid in tijden van de eerste corona-scholensluiting

05/07/2021

Van de ene op de andere dag kon niemand meer naar school, veranderden woonkamers in virtuele klaslokalen en haalden docenten al hun creativiteit uit de kast om leerlingen toch nog iets te leren. Twee schooldirecteuren op Zuid blikken terug op hoe zij zich door de Coronacrisis heen hebben geslagen en wat ze ervan hebben geleerd.

Erik van Ruijven, interim-directeur bij scholengroep Nieuw Zuid, is trots op de scholenteams. ‘De omslag van fysieke naar virtuele school is goed gelukt. In een paar dagen tijd heeft men met elkaar een verandering in gang kunnen zetten die anders misschien wel jaren had geduurd. Een enorme digitaliseringsslag waardoor we leerlingen veel beter individueel en op maat hebben kunnen bedienen. Nu de scholen weer open zijn, gaan we hier zeker mee door.’

Tijd voor bezinning

Voor de leerlingen was het wel even wennen. Alles stond ineens stil. ‘De eerste paar dagen leek dat leuk’, vervolgt Van Ruijven. ‘Tijd voor bezinning en ruimte om na te denken over jezelf. Verhelderend maar ook confronterend. Leerlingen kregen ineens veel meer eigen verantwoordelijkheid en er werd een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Voor sommige leerlingen was dat lastig. Vooral als je van thuis wat minder ondersteuning krijgt. De sociale schil om een leerling heen is allesbepalend. Dat wisten we al, maar dat is door deze crisis nog duidelijker geworden. Het is belangrijk om dat nog beter in kaart te brengen en om samen met de gemeente en met maatschappelijke partners te kijken hoe we hier nog beter in kunnen samenwerken.’

Sociale hangplek

Ook op de Zuidermavo hebben ze het afstandsonderwijs aardig onder de knie gekregen. Rector Harald van Vugt, rector bij CBSplus en Zuidermavo, is supertrots op iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. ‘Het vergt heel wat improviseren, organiseren en anders denken.’ Meestal lukt dat maar niet altijd. ‘Leerlingen die er moeite mee hadden, kregen de mogelijkheid toch naar school te komen. Enkele tientallen hebben daar gebruik van gemaakt. Dat bevestigt ook wel het feit dat fysieke ontmoeting onlosmakelijk is verbonden is met onderwijs. De school als sociale hangplek, ontmoetingsplek, écht contact. Dat misten de leerlingen en medewerkers die ik erover heb gesproken nog het meest.’

Ruimte voor eigen keuzes

Wat deze crisis ons heeft geleerd? ‘Dat onderwijs veel meer gepersonaliseerd kan worden aangeboden dan tot nu toe vaak gedacht’, vervolgt Van Vugt. ‘Deze crisis heeft ons daarnaast gedwongen om leerlingen meer los te laten en ze ruimte te geven voor eigen keuzes in werktempo en tijd. En wat te denken van de docent die dezelfde les meerdere keren voor klassen van hetzelfde leerjaar verzorgt. Dat kan veel effectiever door deze les één keer te geven terwijl meerdere klassen meekijken.’

School als veilige plek

Erik van Ruijven was bij de start van de crisis verbonden aan RCV De Hef, en is supertrots op de snelheid en het commitment waarmee iedereen op deze school probeerde te voorkomen dat de leerlingen niet de dupe worden van de Coronacrisis. ‘Bijzonder hoe binnen no-time een elektronische leeromgeving ontstond, hoe snel we aan de gang gingen met videolessen en hoe zelfstandig onze leerlingen thuis aan de slag gingen. Een kwart van hen heeft geen laptop. De helft daarvan hebben we een laptop van school kunnen geven, maar sommigen wachten nog daarop en werken via hun smartphone of een andere device.’ Stuk voor stuk ervaringen die De Hef zeker meeneemt nu de lessen weer op school gegeven mogen worden.

Een verademing

‘Voor onze leerlingen is school een veilige plek waar ze graag zijn om rustig te leren, zich te ontwikkelen en hun vrienden te kunnen ontmoeten’, gaat Van Ruijven verder. ‘Dat hebben ze best lang moeten missen’. Hoewel, toch niet helemaal. ‘Een heleboel onderwijs kan prima op afstand maar examens voor vakken als Bouwen, Wonen en Interieur kun je natuurlijk niet thuis afnemen. Van Ruijven: ‘Met linten afgezet en uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen konden examens zoals voor steigerbouw en metselen gewoon hier op school plaatsvinden.’ Toch even een verademing tussen al dat afstandsonderwijs door.