Over ons

Scholenopzuid.nl is een initiatief van de schoolbesturen Stichting BOOR, CVO en LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) en de gemeente Rotterdam. Deze partijen ondertekenden in 2018 het ‘Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam-Zuid’. Samen zorgen zij voor een veelzijdig en toekomstbestendig aanbod aan middelbare scholen in Rotterdam-Zuid.

De schoolbesturen en de gemeente Rotterdam vonden dat er meer variatie moest komen in het onderwijsaanbod in Rotterdam-Zuid. Met goede schoolgebouwen, duidelijke profielen en meer keuzemogelijkheden. De komende jaren komen er naar verwachting duizenden leerlingen bij, omdat er op Zuid duizenden woningen worden bijgebouwd.

De schoolbesturen en de gemeente hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnieuw inrichten van het voortgezet onderwijs op Zuid. Ze ontwikkelen veelzijdig, solide en toekomstbestendig onderwijs voor alle huidige maar ook alle toekomstige leerlingen die in Rotterdam-Zuid wonen. Dit betekent dat scholen hun aanbod uitbreiden en dit goed afstemmen op de wensen van ouders en kinderen. Dit heeft al veel opgeleverd: nieuwe schoolgebouwen, meer keuzemogelijkheden zoals lifestyle-, theater- en sportklassen en meer op- en doorstroommogelijkheden.