Terug

De nieuwe leerweg

07/12/2021

De nieuwe leerweg

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast de algemene theoretische vakken zoals Nederlands en Engels, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg verder voorbereid, zodat het op alle vmbo-scholen aangeboden kan worden. Maar… wist je dat het praktijkgerichte vak ook nu al wordt aangeboden op een aantal scholen op Zuid?

Goede voorbereiding op de vervolgopleiding

Het praktijkgerichte programma is gericht op het uitvoeren van ‘levensechte’ opdrachten binnen, maar ook buiten de school. De middelbare scholen werken voor deze opdrachten samen met bedrijven en bijvoorbeeld het vervolgonderwijs. Het is een vak waarin leerlingen leren door te doen. Leerlingen ontwikkelen zo verschillende competenties, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Competenties die je ook nodig hebt in het vervolgonderwijs. Want dat is ook wel het doel van de nieuwe leerweg; leerlingen optimaal voorbereiden op de doorstroom naar mbo-4 opleidingen of de havo. Door in de nieuwe leerweg kennis te maken met bedrijven en beroepen, krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast kunnen leerlingen hierdoor goed voorbereid een keuze maken voor een vervolgopleiding.

Meer informatie

Het duurt nog even voordat alle vmbo-scholen werken met een praktijkgericht programma, maar mocht je al nieuwsgierig zijn, kan je hier meer over lezen op bijvoorbeeld de website van sterk beroepsonderwijs: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg.

©