Terug

Een nieuwe school voor havo en vwo aan de Laan op Zuid

01/12/2021

Het onderwijs op Rotterdam-Zuid kent de komende jaren veel veranderingen. De schoolbesturen en de gemeente Rotterdam hebben daar afspraken over gemaakt. Een van deze afspraken is dat er aan de Laan op Zuid een nieuwe onderwijslocatie wordt gebouwd door BOOR samen met de Hogeschool Rotterdam. Voor BOOR zal dit een nieuw onderwijsgebouw zijn waar zij havo- en vwo-onderwijs gaan verzorgen. De Hogeschool wil in het nieuwe gebouw alle opleidingen van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en het kenniscentrum Creating 010 onderbrengen. De samenwerking tussen hoger en middelbaar onderwijs binnen één gebouw is uniek en vraagt ook best wat voorbereiding en onderlinge afstemming. BOOR en de Hogeschool Rotterdam denken na over het nieuwe gebouw en de inrichting daarvan.

Op zoek naar de architect

Hoewel de start van de bouw nog wel even duurt, zijn de voorbereidingen al gaande. Op dit moment wordt er een ontwerpteam gezocht voor het ontwerpen van het gebouw. Drie ontwerpteams werken op dit moment een structuurontwerp uit. Het is vervolgens de bedoeling om in de zomer van 2022 de ontwerpopdracht aan één van de drie ontwerpteams toe te kennen. Daarmee is dan ook de hoofdvorm en hoofdindeling van het gebouw bepaald.

Waar komt het nieuwe gebouw precies?

Het is geen nieuws, maar toch even in de herhaling: waar komt ons nieuwe gebouw precies te staan? De locatie is gelegen op het huidige Spoorweghavenplein, omringd door de Laan op Zuid, het Zuiderspoorpad, de Zuiderspoorstraat en Hillekopplein. Het terrein ligt op de grens tussen de eerste Kop van Zuid ontwikkelingen en Parkstad. Op de afbeelding hieronder is goed te zien waar het pand wordt neergezet:

De locatie is een bijzondere plek langs de Laan op Zuid, vlakbij de nieuw te ontwikkelen Rijnhaven en is voor de leerlingen, ouders en medewerkers goed bereikbaar per fiets en met het openbaar vervoer.
©

Vervolg

Na de nodige voorbereiding van het ‘winnende’ ontwerpteam, is het de bedoeling dat begin 2024 gestart zal gaan worden met de daadwerkelijke bouw van het nieuwe schoolgebouw. De oplevering van het schoolgebouw wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2026. Binnenkort is er informatie over het project te vinden op www.rotterdam.nl/onderwijslocatielaanopzuid.